Tots els infants ja són a casa i tots sembla, pel que expliquen, que tot ha anat genial!

Esperem que us narrin totes les històries, aventures i cançons quehan viscut! Descanseu molt, Petits, Mitjans i Grans!