Mesures Excepcionals COVID-19

Quines mesures hem hagut d’adoptar?

 • Hem restructurat totes les tandes per tal que durin menys dies i a la vegada no se’n solapi cap. Queden d’aquesta manera:
 • Totes les estades es faran a la casa de Pineta o a la Casa de Can Bajona.
 • Les dues cases ens permeten adaptar-les correctament a les mesures d’higiene i seguretat
 • Limitarem la capacitat total de la casa al 75% d’ocupació tal i com ens marquen (aquesta limitació no deixarà a ningú que actualment està inscrit sense plaça).
 • Viurem 6 o 7  dies aïllats en un entorn privilegiat sense cap contacte amb l’exterior, tant per part dels monitors/es com dels infants.
 • Prendrem la temperatura cada dia a tots els infants, monitors/es i personal de la casa.
 • Establirem grups de convivència de 6 a 8 infants amb un o dos monitors/es. Aquest grup serà el que nosaltres ja fèiem els altres anys i li dèiem el grup d’habitació i serveis. Aquest grup es mantindrà també en el cas de fer activitats on s’hagin de dividir per subgrups. També seran els grups que es mantindran a l’hora dels àpats i el quotidià.
 • Farem dos torns per menjar, per assegurar les distàncies de seguretat també al menjador. En aquests torns, els separarem per edat, fent que el mateix grup d’edat estiguin al mateix torn.
 • Augmentarem el personal de neteja de la casa per assegurar la correcta desinfecció.
 • El personal de la casa i els monitors/es hauran rebut una formació específica en protocols de seguretat i higiene.
 • El treball emocional sempre ha estat una de les nostres prioritats i aquest any, més que mai, ho seguirà sent.
 • Abans de marxar, s’haurà de presentar un certificat conforme hi ha absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós, no s’ha conviscut o tingut contacte amb una persona amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
Què no canvia?
 • Les activitats que realitzarem seguiran sent les de tota la vida: gimcanes, tallers, reflexions i alguna excursió.
 • Tindrem la sort que ens acompanyaran personatges fantàstics que ens guiaran al llarg de tots els dies.
 • Treballarem per continuar aconseguint el sentiment de pertinença als diferents grups d’edat.
 • I sobretot, vetllarem perquè tots els infants i joves puguin gaudir d’uns dies de desconnexió, diversió i convivència.
 • Les persones que havíeu sol·licitat una beca, continueu tenint accés a ella. Si algú no n’havia sol·licitat però la seva situació ha canviat, poseu-vos en contacte amb nosaltres.